Reference

Máme osobní pracovní zkušenost v oblasti výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí (ČIŽP), díky tomu máme nadstandardní znalost systému státní správy v této oblasti, užitečné profesionální kontakty s touto sférou. V minulosti jsme spolupracovali s právnickou fakultou UK Praha (katedrou práva životního prostředí), s Ústavem pro ekopolitiku Praha, příležitostně provádíme externí konzultační činnost pro MŽP ČR, odbor odpadů.

Za dobu trvání naší činnosti (19 let)  jsme zavinili uložení pokuty našemu klientovi pouze ve 2 případech (přitom jsme smluvně odpovídali za několik set provozoven; v obou případech šlo pouze o administrativní pochybení, pokuta se pohybovala v řádu desítek tis. Kč  a v obou případech uhradila způsobenou škodu naše pojišťovna)

Našimi klienty jsou velké i menší stavební a zemědělské společnosti, výrobci stavebních materiálů, výrobní strojírenské provozy, autoservisy, laboratorní provozy, potravinářské podniky.