Služby v oblasti aplikace práva životního prostředí

Společnost ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o. Vám v rámci jednání s orgány veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí nabízí tyto služby:

Zastupování ve správním a jiném řízení

  • Zastoupení při kontrole prováděné ve Vašem podniku Českou inspekcí životního prostředí, krajským úřadem, orgány obce (podávání vysvětlení, vyjadřování se ke zjištěným skutečnostem...)
  • Zastoupení v jakémkoli správním řízení, vedeném s Vaším podnikem orgány veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí, včetně kvalifikovaného vedení odvolacího řízení, přezkumného řízení (obecně uplatnění řádných i mimořádných opravných prostředků), na základě plné moci
  • Návrhy úkonů v konkrétním správním řízení, koncepty žádostí, odvolání apod. (v případě, že se klient nechce nechat zastupovat)
  • Zpracování a podání správní žaloby (soudní přezkum pravomocných rozhodnutí po vyčerpání opravných prostředků daných správním řádem), zastoupení před správním soudem ve věci přezkumu pravomocných rozhodnutí orgánů veřejné správy

 

 Konzultace,  poradenství

  • Obecné konzultace obsahu předpisů práva životního prostředí a aplikace správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)
  • Informace o aktuálním stavu připravované nové legislativy
  • Na požádání písemné stanovisko, výklad příslušného ustanoveníprávního předpisu
  • Sledování změn legislativy v oboru, tvorba a externí údržba tzv. „registru právních a jiných požadavků“ ve vazbě na systémy řízení ochrany životního prostředí podniku podle normy ČSN EN ISO 14001