Elektronická ELPNa

Česká asociace odpadového hospodářství vypracovala materiál připomínek k zaváděnému systému elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Připomínky vycházejí z dlouhodobých praktických zkušeností odpadových firem s poskytováním služeb v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady širokému spektru původců odpadů. 

Úplný seznam připomínek je na stránkách České asociace odpadového hospodářství.

Připomínky ČAOH jsou reakcí na dosavadní informace, které jsou k této věci k dispozici (dikce znění ekoauditové novely, informace z konferencí, seminářů apod.). Asociací níže navrhovaná řešení některých problematických aspektů dosavadního pojetí zavedení elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů jsou formulována a vymyšlena tak, aby konstruktivním a praktickým způsobem zajistila hlavní cíle prosazované změny legislativy, se kterými se identifikujeme, a to zejména zefektivnění evidence přepravy, snížení administrativní zátěže a zvýšení možností kontroly nad přepravou NO.