Ekologická újma

Povinnost zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy a zabezpečit finanční zajištění má provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze 1 zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě.

Hodnocení rizik ekologické újmy je povinným podkladem pro stanovení výše finančního zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření ekologické újmy (§ 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů).

Vlastní způsob hodnocení rizik ekologické újmy a bližší podmínky finančního zajištění definuje Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.  Základní hodnocení rizika ekologické újmy se provádí podle přílohy 1 tohoto nařízení. Pokud je v základním hodnocení překročen počet 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika ekologické újmy  podle přílohy 2 nařízení vlády.

Společnost ChemEko podniková ekologie s r.o. za Vás zpracuje základní hodnocení ekologické újmy.

Protokol o podrobném hodnocení rizika ekologické újmy má obdobné členění jako protokol základního hodnocení, ale vyžaduje výrazně podrobnější zpracování, mnohdy odborníkem se zákonem předepsanou autorizací. Povinné náležitosti jsou vyjmenované v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Odbor environmentálních rizik MŽP vydal metodický pokyn pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. 

Vzhledem k náročnosti a jednoúčelovosti zpracování podrobného hodnocení rizika ekologické újmy, ChemEko podniková ekologie, spol. s r. o. jednoznačně doporučuje subjektům, které dosáhly v "základním hodnocení" vyššího počtu, než 50 bodů, aby zvážili zahájení kroků vedoucích k certifikaci systému řízení ochrany životního prostředí podniku (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001. Se zaváděním systému Vám dokážeme kvalifikovaně pomoci (ve spolupráci s naším fundovaným partnerem pro EMS - společností Top-Tree-System, s. r. o.) až po přípravu na certifikační audit a zastoupení při něm.

Povinnost zabezpečit finanční zajištění podle § 14 zákona je účinná ode dne 1.1.2013, přičemž zákon nestanoví další přechodné období pro zpracování hodnocení rizik ekologické újmy. Tedy ke dni 1.1.2013 musí mít všechny povinné subjekty zabezpečené finanční zajištění a zpracovaná svá hodnocení rizik ekologické újmy podle NV č. 295/20011 Sb.

Formu finančního zajištění zákon nestanoví a ponechává výběr na povinném subjektu (např. bankovní záruka, pojištění).